Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Analytická evidence finančního investičního majetku se vede -

- podle jeho jednotlivých složek ( podílové cenné papíry a vklady podle míry a možnosti uplatňování vlivu ), u záloh na investice podle jednotlivých dlužníků.

Najatý investiční majetek, pokud se nejedná o nájem souboru movitých a nemovitých věcí, se sleduje v podrozvahové evidenci.I tam je třeba vést analytickou evidenci ( inventární karty, seznamy, apod. ).


- Odepisování investičního majetku :

Odpisy jsou interní finanční zdroj pro obnovu, přípravu i rozšíření dlouhodobého majetku podniku.

- Dělení :

1) Účetní odpisy : Měli by se blížit co nejvíce skutečnému opotřebení

2) Daňové odpisy : Maximální částky odpisů, které připouštějí daňové zákony.


- Stanovení výše odpisů :

Určuje zvolená hodnota odpisování.Závisí na celkové odpisové základně příslušné sazby odpisů.


- Oceněné odpisové základny :

Majetek oceňujeme 4 způsoby ( v souladu s příslušnými zákony ) a to cenou pořizovací, cenou pořízení, vlastními náklady nebo cenou reprodukční.


- Reprodukční efekt odpisů :

( Domarův efekt ) má spíše teoretický význam ( nestabilita cen, nerovnoměrnost investování ).

Žádné komentáře:

Okomentovat