Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Směnky :

Můžeme jí charakterizovat jako cenný papír, který ztělesňuje nárok na peněžité plnění.

- Užívá se jako :

a) Platidlo za účelem plnění závazku

b) Jako nástroj zajištění plnění peněžitého závazku

c) Jako nástroj pro získání hotových peněz

Směnka bývá označována jako krátkodobý, obchodovatelný cenný papír, vystavený ve formě stanovené zákonem, obsahující směnečné náležitosti.

- Dělení směnek :

- Směnka vlastní :

Obsahuje závazek dlužníka zaplatit svému věřiteli ( remitentovy ) stanovenou částku na stanoveném místě.Většina směnek je tohoto typu.


- Směnka cizí :

Ve směnce cizí přikazuje třetí osobě ( směnečníkovi ), aby místo něho zaplatil věřiteli sjednanou částku.


5) Cenné papíry na zboží

a) Skladištní listy :

Vyjadřují právo požadování skladované věci a zároveň nahrazuje potvrzení o převzetí skladované věci ke skladování.Je to obligační cenný papír, neboť ztělesňuje právo na vydání skladované věci, nikoliv však vlastnické právo k věci.Může být na doručitele, na jméno i na řád.Práva sním spojená lze převádět, tak jako u většiny cenných papíru indosamentem ( vrubopisem ).

Žádné komentáře:

Okomentovat