Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní otázka číslo 20 - ekonomie

Téma :
Platební styk v podniku

- Platební styk v podniku :
Souhrnné označení různých způsobů placení a zúčtování peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem.Může být realizován prostřednictvím : Směnky, poštovní poukázky, převodního příkazu, splatného kupónu.Rozlišuje se platební styk hotovostní a bezhotovostní.Podnik je povinen dostát svým závazkům a vymáhat své pohledávky.Výměna peněz mezi zákazníkem a adresátem.Pomocí platebního styku se hradí závazky dodavatelům a odběratelé tak uhrazují své závazky nám.Vnitřní funkci peněz v každém státě mění jeho měnová soustava.Každý stát má určitou měnovou jednotku.

Formy platebního styku :
1) Hotovostní :
Každý přísun subjektu bez přítomnosti bank, mezi plátcem, jeho peněžním ústavem a příjemcem.Hotovostní placení ------------------ posílání peněz poštou..Peníze na účet se skládají pomocí složenky, v pobočce, která vede účet.
Výběr peněz z pokladny VPD
Příjem peněz do pokladny PPD
Poštovní poukázky - složenky typu
A - plátce v hotovosti, převod na účet
B - Plátce z účtu převod na hotovost
C - Posílání peněz mezi občany
D - Telegrafické posílání peněz
E - Styk s cizinou
Hotovostní styk je méně bezpečný, ale časově výhodnější.

Žádné komentáře:

Okomentovat