Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Postavení managera v podniku

1) Manager první úrovně :

Jeho podřízení jsou zaměstnanci.Získává informace od zaměstnanců a zabezpečuje zpětnou vazbu k vyšším stupňům řízení.Přichází s iniciativními náměty.Představuje nárazník mezi vrcholovým managementem, odbory a zaměstnanci.


2) Manager ve středním postavení :

Vyskytuje se u větších firme.Hlavní je role prostředníka, především poskytuje a získává informace.


3) Vrcholový ( top ) manager :

dominuje zejména podnikatelská role vzhledem k odpovědnosti za vlastníky i akcionáře, rozhoduje o životaschopnosti projektů.


- Manager by si měl uvědomit tyto zásady :

1) Člověk je osobnost, která je vícenásobná ( v různých rolích )

2) Každý člověk je individuální ( manager si nikdy nesmí myslet, že ovládá velkou masu lidí, neexistuje průměrný člověk )

3) V člověku musí vidět osobu jako lidskou osobnost.

4) Na člověka se dívám komplexně ( ze všech stránek ).


- Chování :

Chování jednotlivce a skupin je složitá záležitost.

Žádné komentáře:

Okomentovat