Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úseky ( odvětví, obory ) národního hospodářství

Mnohé úseky hospodářství ( průmysl, zemědělství, obchod ) se rozčleňují na odvětví : Strojírenské, potravinářské, oděvní, textilní, sklářské, kožedělní, chemické, apod.Odvětví dělíme na obory : Např. : Strojírenství = obor výroby obráběcích strojů, apod.Velký význam v odvětví ekonomiky má infrastruktura :

Do infrastruktury v užším slova smyslu zahrnujeme :

Komunikace - Silnice, dálnice, překladiště, rozvod elektřiny, plynovody, ropovody, letiště.


- Ekonomika je ovlivněna :

1) Geografickou polohou

2) Kvalita obyvatelstva

3) Technickým a technologickým rozvojem

4) Přírodními zdroji

5) Klimatickými podmínkami


- Přechod k tržnímu hospodářství :

1) Ekonomickou reformou :

Ceny se budou na trhu volně vytvářet, jako výsledek vztahu nabídky a poptávky.Je to proces, během něhož stát do určité míry ceny reguluje.


- Konvertibilita : Přeměna domácí měny za měnu jinou.

a) Vnitřní : -,,- , přičemž naše měna nesmí opustit hranice České Republiky.

b) Vnější : -,,- , přičemž naše měna může opustit hranice České Republiky.


Článek podporuje:
ohebné kloubové plastové hadice

Žádné komentáře:

Okomentovat