Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Hrubý domácí produkt

- Vypočte se jako součet : Výdajů domácnosti na spotřebu.

Výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb.

Hrubých domácích investic.

Čistého exportu, který představuje rozdíl mezi exportem a importem.


2) Je tvořen sumou všech finálních výrobků a služeb vyrobených za kalendářní rok výrobními činiteli ve vlastnictví občanů danné země nejen doma, ale i v zahraničí.


3) Odečteme-li od hrubého domácího produktu opotřebení ( amortizaci ), získáme čistý domácí produkt.

Výkonnost ekonomiky můžeme zjišťovat produktovou metodou, která sečítá hodnotu všech finančních statků a služeb prodávaných firmami domácnostem, nebo důchodovou metodou, kde sečítáme všechny důchody vyplácené firmami domácnostem.


- Produktová metoda :

- HDP : Je vyjádřen jako hodnota všech statků a služeb, které firmy prodaly za určité období domácnostem.Hlavní složky tvoří HDP.HDP = A + B + C + D


1) Osobní výdaje na spotřebu :

Statky dlouhodobého užití, statky krátkodobého užití, služby.


2) Hrubé soukromé domácí investice :

Fixní investice firem, změny stavu zásob, fixní investice do bytové výstavby.


3) Vládní výdaje na nákup statků a služeb.


4) Saldo obchodní bilance ( čisté vývozy ) :

Hodnota vývozu a dovozu.


Článek podporuje:
lisovna, vstřikování plastů, plastové žetony

Žádné komentáře:

Okomentovat