Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úroveň národního hospodářství je závislá zejména na

1) Přírodním bohatství

2) Rozsahu kapitálu

3) Schopnostech pracovní síly

4) Způsobu organizace využití výrobních faktorů


- Národohospodářské agregáty :

Úroveň národního hospodářství každé země se měří pomocí makroekonomických veličin ( národohospodářských agregátů ).
Mezi nedůležitější makroekonomické veličiny patří :

1) Hrubý domácí produkt

2) Hrubý národní produkt

3) Čistý domácí produkt


1) Hrubý domácí produkt :

Je celkové peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořená za jeden rok výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci.Ukazatel HDP je používán převážně v západní evropě, zatím se v Severní americe je preferován ukazatel Hrubý národní produkt - HNP ( 2 ).Ten vyjadřuje hodnotu statků a služeb, vytvořených za danné období výrobními faktory ve vlastnictví příslušné země, ať už tyto statky vyrobili na území dané země, nebo v zahraničí.Jinými slovy, hrubý domácí produkt vyjadřuje objem vytvořených hodnot v ekonomice za určité období na území našeho státu.


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat