Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Neverbální komunikace

Něco komu

1) Gestikulace

2) Mimika


- Chyby managerů při vedení :

1) Nedostatečné informace pracovníků ( špatná informovanost pracovníků ).

2) Nedostatečná odpovědnost :

Někteří manažeři berou svou odpovědnost velmi vážně, tak vážně, že se o ní s nikým nechtějí dělit.Pracovník, který za nic neodpovídá, nebude nikdy dobře motivován.


- Personalistika :

Soubor aktivit směřujících k dosažení nevhodnějšího počtu kvality pracovníků např. v podniku, popř. na jeho určitém pracovišti.Předmětem personální činnosti je zejména získávání pracovníků, jejich výběr a uzavření pracovního poměru, rozmísťování a hodnocení pracovníků, péče o pracovníky a jejich propouštění.


- Personální útvar :

Určitá část podniku, kde jsou lidé, kteří se zabývají otázkami personalistiky

1) Personální oddělení : Pracovní smlouvy

2) Oddělení práce a mzdy : Otázky mezd, odměny

Žádné komentáře:

Okomentovat