Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezi tyto termíny související s cennými papíry patří např. :

1) Nominální hodnota cenného papíru :
Jmenovitá hodnota cenného papíru je částku, která je na cenném papíru uvedena.Součet jmenovitých hodnot cenných papírů se musí rovnat hodnotě základního jmění.

2) Tržní hodnota cenného papíru ( kurz ) :

Kurz cenného papíru můžeme definovat jako cenu, za kterou se cenný papír kupuje nebo prodává na veřejném trhu.


3) Emisní kurz cenného papíru :

Emisní kurz cenného papíru můžeme charakterizovat jako peněžní částku, za kterou emitent vydává cenné papíry.Emisní kurz nemůže být nižší než jmenovitá hodnota cenného papíru.


4) Emisní ážio :

Emisní ážio představuje kladný rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou cenných papírů.


5) Emitent cenných papírů :

Emitentem cenných papírů je ten, kdo cenné papíry vydává ( např. podniky, banky, stát ).

6) Majitel cenného papíru :

Ten , kdo cenný papír poprvé zakoupí ( i jinak obdrží ) se stává majitelem cenného papíru.Ke změně majitele cenného papíru může dojít buď :

a) Převodem cenného papíru : Ke změně majitele dochází na základě smlouvy, nutná je způsobilost nabyvatele k právním úkonům.

b) Přechodem cenného papíru : Ke změně majitele dochází na základě jiných právnických skutečností ( např. dědictví ).

Žádné komentáře:

Okomentovat