Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

U podílových listů

Označení podílového fondu, nominální hodnotu, označení o jakou formu podílového listu jde, datum vydání, údaj o povolení emise MFČR.


- U směnek :

Náležitosti nejběžnější, jako např. : Označení názvem směnka ( i v textu ), příkaz zaplatit sumu, jméno toho, kdo bude platit, údaj splatnosti, údaj místa, kde bude platba probíhat, jméno toho, komu, nebo na čí příkaz bude placeno, datum a místo vystanovení směnky, podpis výstavce.


- U šeků :

Slovo šek v textu, příkaz k platbě, uvedení měny, šekovník ( banka ), údaj místa, kde má být placeno, datum, místo a podpis, šekovatel.


- U skladištních listů :

Označení uloženého zboží, místo uskladnění, podpis skladovatele.


- U náložního listu :

Označení a sídlo dopravce, odkud a kam, označení přepravovacího artiklu, místo a den vydání náložního listu.

Žádné komentáře:

Okomentovat