Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úkoly personálního řízení

1) Dosazovat zaměstnance ve správném množství.

2) Dosazovat zaměstnance v pravý čas.

3) Dosazovat zaměstnance s potřebnou kvalifikací.

4) Úměrně výkonu odměňovat a motivovat zaměstnance tak, aby jeho práce vedle k dosahování podniku.


- Podstata personálního řízení :

1) Zaměřit se na optimální využití všech pracovních sil.

2) Formovat týmy a zdravé mezilidské vztahy.

3) Starat se o osobní rozvoj pracovníka.


- Činnosti pracovního útvaru :

1) Plánování pracovníků :

- Plánování potřeby pracovníků

- Plánování počtu pracovníků

- Kvalifikační a profesní struktura.

- Plán rozmisťování


2) Získávání pracovníků :

- Zjištění potřeby pracovníků.

- Zjištění zdrojů pracovníků.

- Předvýběr

Žádné komentáře:

Okomentovat