Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Peněžní a úvěrová politika státu

Je zaměřená na kontrolu množství peněz v ekonomice, na regulaci úrokové míry, zvyšuje nabídku peněz, je vyšší zájem o úvěry = Politika levných peněz.Pokud vláda omezuje přístup k úvěrům, stahuje peníze z oběhu = Politika drahých peněz.


- Nástroje ke stabilizaci politiky :

1) Sociální politika : Sociální programy, podpora v nezaměstnanosti.

2) Zahraniční obchodní politika : Kurz měny, celní sazby.

3) Důchodová politika : Ovlivňování výše mezd, zisku, cen a jejich růst ve státě


- Další makroekonomické ukazatele :

Nezaměstnanost :

Stav, kdy část z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva není kapacitně a kvalifikačně úplně využita.Rozeznáváme nezaměstnanost : Frikční - Ta je spojena s nabídkou a poptávkou na trhu práce.

Strukturální : Plyne z různé struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Sezónní : Vyplývá ze sezónosti některých druhů práce.

Cyklická : Vyplývá z působení hospodářského cyklu.

Žádné komentáře:

Okomentovat