Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důchodová metoda

HDP tvoří součet všech důchodů vyplácených firmami domácnostem za určité období + zisk firem.

-- Důchody či náklady jako zdroje HDP :

Národní důchod.Důchody či náklady na nákup výrobních činitelů.

1) Mzdy a platy ( z práce )

2) Renta ( z půdy )

3) Čistý zisk ( z kapitálu )

4) Zisk


Položky, které nemají povahu důchodů výrobních činitelů :

1) Odpisy

2) Nepřímé daně z podnikání


- Podzemní ekonomika ( stínová ) :

Činnosti, které nejsou zdaňovány a nejsou vykazovány ve statistikách ( např. melouchaření ).


- Národní důchod ( ND ) :

Výnos, příjem.Rozlišuje se důchod : Z práce, ( např. mzda ), z vlastnictví peněžního kapitálu ( úrok ) z půdy ( renta ), z produktivního kapitálu ( zisk ).Jestliže odečteme odpisy od HND, ND je přesnějším odrazem výkonnosti národního hospodářství v danném roce.Přestože při statistickém výkaznictví vznikají určité obtíže se ujišťováním přesné výše odpisů používá se častěji ukazatel HDP či HND.Největší vypovídací schopnost pro mezinárodní srovnání mají potom ukazatele HDP na jednoho obyvatele a ND na jednoho obyvatele.Pro podrobnější zkoumání spotřeby domácností se odvozují další dva ukazatele:

1) Osobní důchod :

Všechny důchody, které získávají domácnosti, zisky firem, nepřímé daně, sociální pojištění, úrokové platby.


Článek podporuje:
ohebné kloubové plastové hadice

Žádné komentáře:

Okomentovat