Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Volba stylu závisí na

1) Charakteristice výkonů

2) Charakteristice členů

3) Na osobnosti vedoucího

Vedení záleží též na předání informací mezi nadřízenými a podřízenými = KOMUNIKACE.


- Komunikace :

Komunikační proces je výměna, předávání a přijímání informací.Je základním spojovacím článkem mezi lidmi.

1) Telekomunikace

2) Telekonference: Zvukový obraz mezi podřízenými a nadřízenými

3) Počítače


- Komunikační prostředky :

Vizuální : Jsou prostředky vyjadřující informaci pomocí grafického vyjádření myšlenky ( schémata předlohy ( schémata, předlohy ) a nebo pomocí filmů a audiovizuální techniky.


- Verbální komunikace :

Komunikace mezi lidmi, kdy technikou je slovo :

1) Mluvené

2) Psané : Dopisy, výkazy, tiskopisy, účty, korespondence

Žádné komentáře:

Okomentovat