Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenné papíry můžeme třídit podle různých hledisek :

4) Podle formy cenných papírů :

Rozlišujeme :

a) Cenné papíry na doručitele ( na majitele ) :

Cenné papíry jsou převoditelné předáním, práva s cennými papíry spojená má držitel ( majitel ) cenného papíru.

b) Cenné papíry na řád :

Cenné papíry na řád mají v sobě vyznačená jména svých majitelů. kteří se mohou měnit.Ke změně majitele dochází převodem, který je nutno vyznačit na rubu cenného papíru tzv. rubopisem.


c) Cenné papíry na jméno :

Cenné papíry na jméno mají na sobě přímo uvedeno ( zapsáno ) jméno majitele cenného papíru.


5) Podle toho, kdo cenné papíry vydává ( podle dlužníka )

a) Veřejné cenné papíry ( státní dluhopisy a komunální obligace )

b) Soukromé cenné papíry ( všechny ostatní cenné papíry ).


6) Z hlediska emise na :

a) Hromadně vydávané cenné papíry ( obligace, akcie )

b) Individuálně vydané cenné papíry ( směnka, náložní list )

Žádné komentáře:

Okomentovat