Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hlavní účetní výrazy

1) Účetnictví :

Je to ucelená soustava v niž dochází ke zpracování sledovaných údajů.Sleduje hospodářské operace mající vliv na změnu stavu struktury majetku a závazků, vliv na vzniklé náklady a výnosy a tím na hospodářský výsledek.


2) Účetní jednotka :

Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou či jinou činnost, pokud prokazují pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení příjmů.


3) Účetní období :

Jeden kalendářní rok


4) Účtová osnova :

Je to nástroj účetní jednotnosti : a) Účetní osnova pro podnikatele

b) Účetní osnova pro banky


- Účtová osnova pro podnikatele :

Třídy :

0 .... Investiční majetek :

obsahuje : a) Nehmotný investiční majetek :

b) Hmotný investiční majetek

c) Finanční investice

Žádné komentáře:

Okomentovat