Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Operativní evidence

Slouží ke sledování některých vybraných úseků hospodářské činnosti podnikatelského subjektu.Poskytuje prvotní údaje pro běžné řízení a rozhodování a pro další zpracování.


- Vnitropodniková statistika :

Slouží pro rozbory dosažených výsledků.


- Rozpočty a odpočty hospodářských středisek :

1) Rozpočty : Sestavují se na začátku období ( předběžná kalkulace ).

2) Odpočty : Sestavuje se na konci období ( výsledná kalkulace )


- Rozpočty :

1) Stanioví se budoucí náklady.

2) Oceňují se výkony hospodářského střediska


- Podklady :

1) Plánované odbytové úkoly podniku rozepsané na hospodářská střediska jako jejich výrobní úkoly.

2) Potřeby hospodářských střdisek


- Soustava rozpočtů je nástrojem finančního řízení.

Soustava rozpočtů - Dlouhodobý rozpočet finančních zdrojů

- Prováděcí rozpočet

- Operativní rzpočet nákladů a výnosů

- Podkladní rozpočet


Článek podporuje:
lisovna, vstřikování plastů , plastové reklamní předměty

Žádné komentáře:

Okomentovat