Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zkoumání faktorů dle hledisek

1) Kvantitativní hledisko : Např. množství majetku, množství práce

2) Kvalitativní hledisko : Např. kvalifikace, technické vybavení, technická úroveň

Na těchto hlediscích závisí výkon podniku, ( množství vyrobených výrobků, efektivnost práce, produktivita práce, kvalita produkce, množství poskytovaných služeb, kvalita služeb, kvalita výrobků ).


- Zjišťování hospodářského výsledku :

- Hospodářský výsledek : Je výsledek hospodaření podniku, vykazuje se na účtu zisku a ztrát, rozdíl mezi výnosy a náklady.

1) Zisk

2) Ztráta

3) Rovnovážný stav

- Členění : Provozní hospodářský výsledek

Finanční hospodářský výsledek

Mimořádný hospodářský výsledek- Charakteristika okolí podniku :

1) Podnik je otevřený systém

2) Podnik se řídí marketingem

3) Podnik se řídí trhem

Působení podniku mimo a vně = Okolí podniku

PODNIK

PODNIK působí na OKOLÍ


OKOLÍ

OKOLÍ působí na PODNIK


Článek podporuje:
lisovna, vstřikování plastů , plastové reklamní předměty

Žádné komentáře:

Okomentovat