Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) Cenné papíry na zboží

b) Náložní listy :

Je snimi spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem naložného listu.Náložní list může vydávat pouze dopravce na základě smlouvy o přepravě.Náložní list může být opět na jméno, řád i doručitele.Převoditelný je vrubopisem, pouze pokud je na něm uvedeno „ na řád “.Pokud bylo vydáno více stejnopisů jednoho náložného listu, pozbývají po vydání zásilky oprávněné osobě ostatní stejnopisy platnosti.


c) Konosamenty :

Je to cenný papír, snimž je spojeno právo vyžadovat vydání skladované věci.Je zvláštním druhem náložného listu.Jde o námořní náložní list, je to cenný papír s nimž je spojen závazek dopravce vydat náklad převzatý k námořní přepravě, pokud mu bude vydán konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu.Konosament je cenný papír s nimž je spojen závazek přepravce vydat náklad převzatý k námořní dopravě, pokud mu bude konosament vydán a něm bude potvrzeno přijetí nákladu.konosament vydává dopravce buď sám, nebo prostřednictvím kapitána lodi či jeho zástupce.Povinnost vydat konosament vzniká na základě žádosti odesílatele poté, co byl náklad převzat k přepravě.Přepravce však konosament vydat nemusí, pokud se k tomu předem smluvně nezavázal.Konosamenty se dále dělí na : Smluvní = Zboží je již na palubě naloženo

Přejímací = Zboží bylo pouze přijato k přepravě.Může být na doručitele, řád a na jméno.

Žádné komentáře:

Okomentovat