Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní otázka číslo 18 - ekonomie

Téma :
Daňový systém - přímé daně

- Text :
Daňová politika : Je součástí rozpočtové politiky zaměřující se na dopad daní na ekonomiku co do míry zdanění a způsobu zdaňění.Stát daňovou politiku zabezpečuje příjmy do státního rozpočtu a reguluje aktivity ekonomických subjektů ( domácností a firem ).

Správcem daní je finanční úřad v místě trvalého bydliště.Daně se platí podle zákona o správě daní a poplatků.Daň je částka, která je odváděna státu na základě platných předpisů.Je to povinná a nenávratná platba, která se platí státu v zákonem stanovenou výši a ve stanovený čas.Daňě jsou jedním z hlavních zdrojů příjmu státu.Slouží pro zabezpečení důležitých, veřejně prospěšných aktivit a chodu státu.Současně jsou nástrojem státu pro regulování aktivity ekonomických subjektů.

- Přímá daň ( dělení ) :
1) Důchodová : Daň z příjmů fyzických osob a právnických osob
2) Majetkové daně
3) Pozemkové daně
4) Daně z převodu nemovitostí
5) Dědické daně
6) Darovací daně

Přímé daně platí poplatník přímo finančnímu úřadu.

Žádné komentáře:

Okomentovat