Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Motivace Řízení

Vyjadřuje hlubinou záležitost, přání, spojené s potřebami.


- Stimulace : Představuje soubor vnějších podniků usměrňujících jednání pracovníků.

1) Hmotná : Peníze za práci podněcující aktivitu

2) Morální : Pochvala, povýšení, řád, titul, diplom

3) Negativní : Pokárání, trest, sankce, důtka

Stimuly přináší uspokojení z práce, z drobného výkonu.Stimul také Představuje pobídku, vnější podnět ke zvýšení činnosti, který usměrňuje vnitřní motivaci pracovníků.


- Vedení :

Je činnost vedoucího, který usměrňuje určité aktivity určitých lidí, aby dosáhly určitých výkonů.Hraje významnou roli, musí umět vést podřízené.


- Styl vedení :

1) Autokratický styl vedení :

Zaměřený na výkon, kdy komunikace ve skupině je centrálně orientovaná na vedoucího ( ODS ).Výhodou může být rychlost rozhodování.Nevýhodou slabá podpora skupiny.


2) Demokratický styl vedení :

Berou se v úvahu přání a návrhy všech členů skupiny.PARTICIPACE : Účast na rozhodování.Výhodou je růst morálky členů skupiny, vyšší kvalita rozhodnutí.Nevýhodou může být zdržení v rozhodování.


3) Liberální styl vedení : Doslova „ dělej si co chceš “.Ztráta soudržnosti skupiny, chaos.

Žádné komentáře:

Okomentovat