Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Z důvodů minimalizace rizik vydává ČNB pravidla obezřetného podnikání

1) Pravidlo kapitálové přiměřenosti = Dodržení stanoveného poměru mezi kapitálem a celkovým objemem jejich aktiv.

2) Pravidlo likvidity = zajištění dostát svých závazků do termínu splatnosti.

3) Pravidlo úvěrové angažovanosti = udržování pohledávek banky vůči jednotlivým klientům na obezřetné úrovni.


- Centrální banka ( Česká národní banka ) :

- Úloha centrální banky :

1) Centrální

2) Střední

3) Emisní

4) Cedulová


ČNB je právnickou osobou se sídlem v Praze ( u Náměstí Republiky ).Při nakládání s vlastním majetkem má postavení podnikatele.Jejím hlavním cílem je zabezpečit stabilitu české měny.Za tím účelem ČNB :


a) Určuje měnovou politiku :

Je to soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz = celkové množství peněz v ekonomice.Množství peněz v ekonomice má vliv na hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci i stav platební bilance dané země se zahraničím.Nabídka peněz souvisí s výši poptávky = celkové výdaje v ekonomice za danné období.Tj. výdaje domácností, podniků, vlády, případně zahraničních subjektů.Zvýšená nabídka peněz způsobuje vyšší poptávku.Vyšší poptávka stimuluje hospodářský růst, ale představuje riziko zvýšení inflace.Snížení nabídky peněz způsobuje pokles poptávky, snižují se inflační tlaky v ekonomice, ale zároveň dochází ke stimulaci ekonomického růstu a v hospodaření zpravidla narůstá míra nezaměstnanosti.Stát se proto snaží nabídku peněz ovlivňovat, a to tak, že provádí určitou měnovou politiku.Základním cílem měnové politiky je udržení stability měny, aby nedocházelo k inflaci.Proto k ovlivňování nabídky používá nástroje měnové politiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat