Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Platební styk se zahraničím

Způsob placení závazku ( platební instrument ) je záležitostí dohody mezi prodávajícím a kupujícím při projednávání podmínek dodávky.Záleží zejména na vzájemné důvěře mezi oběma partnery, teprve poté na výši závazku.Pokud podnikatel nemá dostatek informací o svém partnerovy, může si obstarat u své banky ( placená služba ).


- Dále je nutné znát rizika teritoria, ve kterém se partner nachází :

1) Politická situace

2) Transferu závazků ( státní memorátum )

3) Kursová ( znehodnocení kontraktní měny )

Těmto rizikům je možno čelit volbou vhodných platebních podmínek a instrumentů a rozhodnutím, která ze stran ponese bankovní výlohy.


- Důležité pojmy :

- Devizový tuzemec :

Fyzická osoba, která má v tuzemsku trvalý pobyt a právnická osoba, která má v tuzemsku sídlo, ostatní jsou devizovými cizozemci.


- Devizové prostředky :

Peněžní prostředky v cizí měně ve formě valut ( bankovky a mince ) nebo deviz ( cizí měna na účtech u tuzemských nebo zahraničních bank ).

Žádné komentáře:

Okomentovat