Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zisk

1) Účetní ( Před zdaněním )

2) Čistý ( po zdanění )


- Vstupy podniku :

1) Náklady

2) Zásoby

3) Vlastní jmění

4) Aktiva ( pasíva )


Např. Kolik 1 Kč v zásobách vynese zisku ???

Ukazatel efektivnosti - všechno, co je v podniku k dispozici.ZISK 50 567

EFEKTIVNOST = ------------------- = ------------ = 0,106 = 10,6 %

NÁKLADY 487 003


1 Kč vynáší 0,11 haléřového zisku.


ZISK

EFEKTIVNOST = -------------------------

AKTIVA

VLASTNÍ JMĚNÍ

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ

NÁKLADY


- Účetnictví :

- Účet zisku a ztrát

( VIZ PŘÍLOHA )

Žádné komentáře:

Okomentovat