Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Portfolio

Investor si nemusí zakoupit pouze jeden druh cenných papírů.Mám-li např. 1.000.000 Kč a chci-li investovat, pak nemusím jen samé akcie ( např. 500.000 Kč nakoupím obligace, za 300.000 Kč akcie a za 200.000 Kč vložím do depozitních certifikátů).Vytvořil jsem potrolio, které především slouží k rozložení rizik do různých investičních příležitostí.


- Burza cenných papírů ( peněžní a kapitálový trh ) :

U nás se s cennými papíry obchoduje na Burze cenných papírů Praha, která zahájila svojí obnovenou činnost 6. dubna 1993 ( již před druhou světovou válkou se na Pražské burze obchodovalo.Byla založena jako akciová nezisková společnost, je tedy právnickou osobou oprávněnou organizovat :

1) Na určitém místě.

2) Ve stanovenou dobu.

3) Prostřednictvím oprávněných osob nabídku a poptávku cenných papírů.


- Organizace burzy cenných papírů :

1) Valná hromada : Tvoří jí akcionáři burzy

2) Dozorčí rada : Má pět členů

3) Burzovní komora : Má maximálně 24 členů


- Na burze cenných papírů smí obchodovat :

1) Česká národní banka, která je přímo oprávněna

2) Osoby oprávněné k obchodování s cennými papíry.

3) Akcionáři burzy

Většinu objemu obchodů na burze cenných papírů tvoří obchody s akciemi ( méně již obchody s obligacemi ).Akcie na burze cenných papírů se dělí do tří skupin.Na akcie, se kterými se obchoduje na : a) Hlavním trhu

b) Volném trhu

c) Vedlejším trhu

Žádné komentáře:

Okomentovat