Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Devizová banka

Banka se sídlem v tuzemsku a pobočka zahraniční banky, kterým ČNB udělila povolení k obchodování s devizovým prostředky a prováděním platebního styku se zahraničím.


- Vnitřní směnitelnost :

Právo hradit své závazky v zahraniční měně vůči cizinci z korunového účtu.Banka platbu převede cizozemci a naopak inkaso ( tržba ) od devizového cizozemce ve prospěch korunového účtu.Znamená též povinnost nabídnout devizové prostředky získané podnikatelskou činností ke koupi devizového peněžního ústavu.


- Dokumentární akreditiv :

Nejlépe propracovaný platební instrument.Vztah mezi bankami, který je oddělen od vlastního zbožového obchodu.Rzohodující pro plnění banky je pouze to, zda prodávající do písmene splnil akreditivní podmínky.

Druhy :

1) neodvolatelný

2) Nepotvrzený

3) Potvrzený

4) Krytý

5) Nekrytý

6) S neodloženým placením

Žádné komentáře:

Okomentovat