Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

U konosamentu

Označení a sídlo dopravce, jméno a vlajka lodi, přístav naložení a vyložení, jméno odesílatele, komu vydat artikl v místě určení, označení přepravovacího artiklu, značky na nákladu, zjevný stav nákladu, údaje o dopravném, datum a místo vydání konosamentu, počet kopií, potvrzení dopravce nebo velitele lodi.


- Třídění cenných papírů :

Cenné papíry můžeme třídit podle různých hledisek :


1) Podle podoby cenných papírů :

Cenné papíry mohou mít podobu buď :

a) Listinné ( fyzicky existují ( list papíru )).

b) Zaknihované ( fyzicky neexistují, jsou tzv. dematerializovány ( nacházejí se v počítači)).


2) Podle charakteru důchodů :

Rozlišujeme :

a) Cenné papíry přinášející stálý důchod ( obligace, vkladní knížky ).

b) Cenné papíry přinášející proměnlivý důchod ( akcie ).

c) Cenné papíry neúročené ( šeky ).


3) Podle toho, kde se s cennými papíry obchoduje :

a) Veřejně obchodovatelné cenné papíry - lze s nimi obchodovat na veřejném trhu ( RM Systém, burza cenných papírů ).

b) Neveřejné obchodovatelné cenné papíry - lze snimi obchodovat, ale ne na veřejných trzích.

Žádné komentáře:

Okomentovat