Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Maturitní otázka číslo 26 - ekonomie

Téma :
Podnik jako ekonomický systém

- Charakteristika podniku jako ekonomického systému :
- Podnik :
Je soustava, v nichž jsou uspořádány věcné prvky a lidé.Má cílové chování - např. vyrábět za účelem dosažení zisku, poskytovat služby za dosažením zisku.
1) Je to organizační soustava
2) Výrobně-provozní soustava
3)Právní systém
4) Sociální systém
5) Ekonomický systém

- Výrobní faktory :
1) Práce
2) Půda
3) Kapitál - Zdroje hospodářských prostředků - pasíva v rozvaze, zdroje krytí prostředků ( základní jmění ).

- Majetek hmotný : Hmotný a investiční ( stroje, budovy, zařízení )
Zásoby


Článek podporuje:
ohebné kloubové plastové hadice

Žádné komentáře:

Okomentovat