Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Metody odepisování :

Zvolená metoda určuje rozložení odpisů během doby jejich životnosti.Nejčastěji v závislosti na čase, méně se odepisuje v závislosti na výkonu stroje nebo zařízení.

1) Lineární :

Sazba pro celou dobu stejná, administrativně nenáročná metoda, s rovnoměrným zatížením nákladů, ne vždy vyjadřuje reálný způsob opotřebení, může způsobovat zastarávání techniky.

2) Degresivní :

Zpočátku vyšší, pak sazba klesá, to znamená pro podnik rychlejší akumulaci vnitřních finančních zdrojů na začátku fungování majetku, což umožňuje rychlejší obnovu techniky.Tento způsob vychází z použití různých metod, např. metody klesající bilance, což jen odpisování ze zůstatkové ceny.

Nevýhoda : Nedochází k odepsání celé hodnoty ( vstupní ceny ) - aby tato zůstatková cena byla co nejmenší, volí se dvojnásobná odpisová sazba ( dvojitá degrese ).Vhodnější je používat metodu kumulativního souhrnu čísel ( digitální odpisy ), která umožňuje odpis celé hodnoty a roční odpisy při ní klesají rovnoměrně o stejné absolutní částky.


3) Progresivní : Výše ročních odpisů v čase roste.


4) Nerovnoměrné : Kombinace předchozích.

Žádné komentáře:

Okomentovat