Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Změny pracovního poměru :

1) Dohodou :

Pracovní poměr končí sjednaným dnem - uzavírá se písemně.

2) Výpovědí :

Jednostranný právní akt.Může jí dát organizace i pracovník, musí být písemná a doručená druhému účastníkovy, jinak je neplatná.a) Důvody výpovědi organizace: Jen podle zákoníku práce.

b) Důvody výpovědi pracovníka : Jakékoliv důvody i bez udání důvodu.

Organizace nesmí dát výpověď v ochranné době.Výpovědní doba činí 2 měsíce někdy 3 měsíce.

3) Okamžité zrušení pracovního poměru.

4) Zrušení ve zkušební době.


- Pracovní posudek :

Veškeré písemnosti týkající se hodnocení pracovníka, jeho kvalifikace, schopnosti a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.Organizace je povinna seznámit pracovníka s obsahem a na požádání mu vydat výpis - nesouhlasí-li pracovník s jeho obsahem, do 3 měsíců může požádat soud o úpravu posudku.Jiné informace nesmí organizace bez souhlasu pracovníka podat.


- Potvrzení o zaměstnání :

Je organizace povinna vydat pracovníkovy, popř. jiné organizaci na její žádost.Uvádí se v něm zejména doba zaměstnání, skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dovolenou, závazky pracovníka ...

Žádné komentáře:

Okomentovat