Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zdroje :

1) aby měl podnik dostatek financí bude potřebovat zdroje, ze kterých bude čerpat.Podle toho dělíme zdroje na vlastní ( ze zisku, odpisů. základního kapitálu ) a cizí ( úvěry, vydáváním cenných papírů ).

Dělení :

1) Vlastní zdroje :

- Základní jmění : Vyjadřuje vlastní zdroje podniku, např. vklady společníků

- Emisní ážio : Rozdíl ve výši stanovení upisovací ceny a nominální ceny

- Rezervní fondy

- Nedělitelné fondy

- Nerozdělený zisk po zdanění

- Prodaný majetek podniku

- Odpisy HIM a NHIM - na pořízení nových investic

2) Cizí zdroje :

- Obchodní úvěr : Úvěr, který neposkytují banky ( dodavatelé ).

- Bankovní úvěr : Poskytují banky

- Půjčka : V hotovosti, poskytují je banky i jiní podnikatelé

- Obligace


2) Dělení zdrojů podle doby používání : a) Krátkodobé zdroje - Výhody : levnější, snažší, rychlejší získávání.

b) Dlouhodobé zdroje


- Možnosti investování peněžních prostředků:

Pokud je dost peněžních prostředků je možnost tyto prostředky investovat a doufat ve správnost naší investice.

Možnosti investování : 1) Do vlastní podnikatelské činnosti

2) Investovat do obchodních společností

3) Investice do běžných prostředků na vkladní účet u banky

4) Investice do podnikání jiného podnikatele

5) Účastnit se kolektivního investování

Žádné komentáře:

Okomentovat