Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výpočet mzdy : Tarifní stupeň x hodinový tarif

- Pracovní poměr : Základní druh pracovněprávních vztahů


- Základní znaky pracovního poměru : 1) Za vykonanou práci dostává zaměstnanec mzdu

2) Osobní podíl pracovníka na plnění úkolů

3) Organizace a pracovník jsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

4) Lze sjednat na dobu určitou a neurčitou


- Organizace : Je právnická osoba, která zaměstnává občany v pracovněprávních vztazích ( může to být i fyzická osoba s menšími odchylkami ).


- Právní úkony jejím jménem činí statutární orgán nebo jiní odpovědní pracovníci.


- Pracovníci : Nabývají pracovněprávní způsobilosti dnem, kdy dovrší věku 15 let.Začátek pracovního poměru nelze sjednat před ukončením povinné školní docházky.Dohoda o hmotné odpovědnosti může být sjednána nejdříve ode dne dovršení věku 18 let.


- Pracovní poměr vzniká : 1) Pracovní smlouvou

2) Jmenováním

3) Na základě uzavřené pracovní smlouvy

Žádné komentáře:

Okomentovat