Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ukazatelé výnosnosti :

Cizí zdroje

Ukazatelé rentability tržeb = ------------------ * 100 = %

Vlastní zdroje


Zisk

Výnosnost podniku = -------------------

Celková aktiva


- Ukazatelé tržní hodnoty :

Tržní hodnota akcie

------------------------------

Nominální hodnota akcie


- Kapitálová struktura :

Cizí kapitál

Stupeň zadluženosti v % = -------------------- * 100 = %

Celkový kapitál


Vlastní ztráta

Stupeň vlastního financování = ------------------- * 100 = %

Celková ztráta


Cizí zdroje

Poměrové financování = ------------------ * 100 = %

Vlastní zdroje

Žádné komentáře:

Okomentovat