Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Účtování o výnosech

O výnosech se účtuje v 6. třídě na stranu Dal, souvztažně na rozvahový účet snížení výnosů účtujeme na MD v 6. účtové třídě a na příslušný rozvahový účet.Je to výkon vyjádření v penězích.


- Hlavní výnosy u nedůležitějších druhů podniků :

1) Výrobní podnik : Tržby získané prodejem výrobků, zboží a poskytnutím služeb.

2) Obchodní podnik : Rozdíl mezi prodejní a kupní cenou ( marže - obchodní rozpětí )

3) Bankovní podnik : Rozdíl mezi úroky, které banka získá za poskytnuté úvěry a úroky, které zaplatí za vklady.


- Struktura výnosů :

Výnosy = Tržby + ostatní výnosy


- Tržby :

Peněžní částka, kterou podnik získal prodejem svých výrobků, zboží a služeb v daném účetním období.Je to rozhodující zdroj podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů, daní, dividend a k rozvoji podniku.


- Ostatní výnosy :

Přijaté nájemné za pronajaté prostory, apod.

- Prodej nepotřebného materiálu

- Prodej nepotřebného HIM a DHM

- Přijaté penále

- Přebytky zjištěné v pokladně

- Úroky z peněžních prostředků na účtech

- Prodej cenných papírů nebo výnosy z cenných papírů

- Kurzové zisky

- Výnosy z odepsaných pohledávek

- Aktivace materiálu ( zhodnocení - vylepšení vlastními silami )

- Aktivace investičního majetku

Žádné komentáře:

Okomentovat