Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rok 1997

Rok 1997 1. PM - Příjemka materiálu 112 111


2. Nedošlá faktura - nevyfakturovaná dodávka 111 389


Rok 1998 3. Došlá faktura za materiál 389 321


+ DPH 343 321


4. Došlá faktura za materiál na vyšší částku 389 321


Způsob B)

Mohou ho používat jen ty účetní jednotky, jejichž účetní závěrka nepodléhá ověření auditorem.Je nutné vést skladovou evidenci a provádět řádnou roční inventarizaci.Veškeré výdaje spojené s pořízením zásob během účetního období se vyúčtují okamžitě do provozních nákladů na účet Spotřeba materiálu.


Na účtu 112 ( Materiál na skladě ) je po celý rok pouze počáteční stav.Veškeré nákupy materiálu účtujeme po celý rok rovnou do spotřeby.Konečnou zásobu zjištěnou při inventarizaci, zaúčtujeme jako snížení nákladů a přírůstek na účtu materiál na skladu.

Žádné komentáře:

Okomentovat