Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchodní zákoník ukládá povinnost zajistit řádné vedení účetnictví některým subjektům přímo

Týká se to zejména :

1) Jednatelů společnosti s ručením omezeným ( § 135 )

2) Představenstva akciové společnosti ( § 192 odstavec 2 )

3) Představenstva ( předsedy družstva (§ 252 )


Je důležité zdůraznit, že i v případě, kdy podnikatel zajišťuje vedení svého účetnictví prostřednictvím pověřené fyzické osoby nebo právnické osoby, zůstává podnikatel za tuto činnost zodpovědný.


- Předmětem účetnictví podnikatele tvoří :

1) Stav a pohyb majetku

2) Rozdíl majetku a závazků ( čisté obchodní jmění ),

3) Náklady a výnosy nebo výdaje a příjmy

4) Výsledky hospodaření


- Jednoduché účetnictví :

Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského zákona nebo podle zvláštních předpisů, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.Politické strany, občanská sdružení, nadace, jejichž roční příjmy v předchozím roce jsou menší než 3 000 000 Kč.Církve a náboženské celky pokud nepodnikají.V jednoduchém účetnictví vedeme odděleně evidenci majetku a finanční hospodaření.

Žádné komentáře:

Okomentovat