Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Druhy financování :

1) Běžné financování : Za normálních podmínek.

2) Mimořádné financování : Při vzniku mimořádných situací ( např. založení podniku, spojení podniku, zánik podniku ).

3) Krátkodobé financování : Týká se oběžného majetku

4) Dlouhodobé financování : Týká se investičního majetku


- Finanční analýza :

Finanční analýza je součástí finančního hospodaření podniku.Výsledkem finanční analýzy je vypracování různých finančních ukazatelů.U finanční analýzy existuje spousta ukazatelů.


- Ukazatelé likvidity :

Oběžná aktiva

Běžná likvidita = -------------------------- Krátkodobé závazky


- Finanční ukazatelé likvidity :

Tržby

Obrat aktiv = -------------------

Celková aktiva

Žádné komentáře:

Okomentovat