Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktory ovlivňující vývoz

- zahraniční důchod (jeho zvýšení způsobí zvýšení vývozů, bez ohledu na domácí důchod)

- poměr cenové hladiny domácích/zahraničních statků a služeb (když klesají ceny domácích/zahraničních à domácí statky a služby jsou levnější, zvýšení vývozu) à parita kupní sílyà devalvace, revalvace (vně koridoru)

à apreciace, depreciace (uvnitř koridoru)

- vládní opatření, restriktivní podoba, subvence

- spotřební preference (reklama)

Platební bilance = vnější ekonomická rovnováha

- všechny ekonomické transakce, které subjekty dní země realizují se zahraničním v určitém čase

- běžný, kapitálový účet, statistické odchylky, měnový účet (saldo předchozích tří bilancí s opačným znaménkem)

Dovozní funkce

- funkce Y

M = f (Y) NX = eXp – m * Y – M

Teorém lokomotivy a importovaná inflace

Vládní selhání

- nedokáže zvýšit ekonomickou efektivnost

- nedokáže správně přerozdělovat

Účinnost HSP

- magický čtyřúhelník

· cenové stabilita

· dostatečný stupeň zaměstnanosti

· zajištění souvisí s tempem HDP a dlouhodobě vyrovnaným účtem platební bilance

podíl salda platební bilance/nominální produkt * 100%

Žádné komentáře:

Okomentovat