Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Expanzivní a restriktivní fiskální politika

A. krátkodobé efekty

Pod hranicí PPF (Y <>

(AD1 à AD2)

- při nevyužitých zdrojích vede expanzivní politika k růstu Y, zaměstnanosti na AD2 a růstu P

- který nárůst je větší? – roste produkt nominálně (P), reálně (Y)

(AD1 à AD3)

- restriktivní politika vede k poklesu Y, zaměstnanosti, P

Na hranici PPF (AS cenově nepružná – nevede k posunu Y)

(AD1 à AD2) expanzivní politika vede pouze ke zvýšení cen

(AD1 à AD3) restriktivní politika vede pouze ke snížení cen

B. Dlouhodobé efekty

- podle neokeynesiánské školy je N = LAS, díky pružnosti P na trhu VF

(AD1 à AD2) expanzivní vede k cenovému nárůstu

(AD1 à AD3) restriktivní vede k cenovému poklesu

- daně jdou do rozpočtu, z kterého jde G (čisté daně), TR (část mandatorních výdajů)

· otevřít rozpočtové rezervy

· zvýšení zadlužení

· využití multiplikačního efektu (pozor na vytěsnění soukromých investic)


Žádné komentáře:

Okomentovat