Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nástroje HSP

právní nástroje

· monetární politika (zvyšování, snižování úrokové míry, která svými důsledky ovlivňuje vývoj AS, AD)

· fiskální politika je politika rozpočtová a využívá veřejných rozpočtů (SR, municipální rozpočty = obec)

· vnější obchodní a měnová politika (VOMP)

- obchodní ovlivňuje toky přes hranice dané ekonomiky, které se týkají výrobků a služeb

- měnová se týká toků přes hranice dané ekonomiky, které se týkají kapitálových toků = zákon o SR

· důchodová politika (platy v rozpočtové sféře, ceny statků, cenový práh a strop, regulované ceny zabraňují plýtvání energií)

à každý nástroj má své omezení, dispozici mezi ekonomickou volbou (peníze) a volbou hospodářské politiky státu (politika)

Teorie veřejné volby

- existuje vládní selhání?

- usiluje vláda o efektivní a kvalitní společnost?

- studuje jak vlády rozhodují o úrovni daní, společenských potřeb, rozdělní transferových plateb, ale ve veř. sektoru

Žádné komentáře:

Okomentovat