Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Makroekonomie

1. Určení rovnovážné produkce v třísektorovém modelu ekonomiky. Autonomní výdaje a multiplikátor autonomních výdajů při existenci sazby důchodové daně, multiplikátor transferových a daňových plateb.

Třísektorový model zahrnuje kromě domácností a firem i sektor vládní. Což se projevuje:

  • Vládními nákupy zboží a služeb (G), jež jsou komponentami agregátní poptávky.
  • Daněmi (TAT) a transfery (TR)

Vláda a modifikace agregátní poptávky

Agregátní poptávka se skládá z výdajů domácností na spotřebu (C), z investičních výdajů firem (I) a vládních výdajů na nákup zboží a služeb (G): AD = C + I + G

Spotřeba domácností není funkcí důchodu, ale funkcí disponibilního důchodu (YD).

YD = Y – TAT + TR

Potom spotřební funkce: C = Ca + c * (Y – TAT + TR), c je mezní sklon ke spotřebě.

Platí: G = G, TR = TR

Celkové daně se skládají z autonomních daní a důchodové daně: TAT = TA + t * Y

Potom spotřební funkce: C = Ca + c * (Y – TA – t * Y + TR)

C = Ca + c * Y – c * TA – c * t * Y + c * TR

Agregátní poptávka: AD = c * Y – c * t * Y + Ca – c * TA + c * TR + I + G

Autonomní výdaje: A = Ca – c * TA + c * TR + I + G

Dosazením autonomních výdajů do rovnice agregátní poptávky: AD = A + c * (1 – t) * Y

V třísektorovém modelu je agregátní poptávka tím větší (menší), čím větší (menší) je autonomní spotřeba, transferové platby, autonomní investice a vládní nákupy zboží a služeb a čím menší (větší) jsou autonomní daně na straně jedné a čím větší (menší) je mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu a čím nižší (vyšší) je sazba důchodové daně.

Porovnání AD v dvousektorovém a třísektorovém modelu ekonomiky: Obr. str. 27

Žádné komentáře:

Okomentovat