Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cíle hospodářské politiky

- trh funguje, ale musíme ho regulovat čili stát nastupuje tam, kde je trh nedokonalý

- T. Hops „Trh je něco zvířecího v člověku“

- A. Smith „Neviditelná ruka trhu (samočisticí schopnost)“

· podpora ekonomického rozvoje při plném využití VF

· podpora vývoje cenové úrovně

· ovlivňování rozdělování ND (Pokud je co rozdělit, Proč?)

® abychom získaly prostředky na veřejné statky

® rozmělňovat důsledky externalit prostřednictvím daňové politiky

® vznik sociální politiky

Stabilizační politika

- snaha stabilizovat hospodářské cykly, ovlivňovat vývoj národní ekonomiky

- cykly vyjadřují reálný produkt v čase (Y à AD = AD)

- vývoj chceme usměrňovat pomocí AD, AS

Druhy

- plná zaměstnanost

- proticyklická stabilizační politika

- protiinflační stabilizační politika

- sociální politika

- agrární politika

- protimonopolní politika (HS)

- program rozvoje výroby veřejných statků a služeb

Žádné komentáře:

Okomentovat