Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cíle

· ovlivnit úroveň Y a s ním i zaměstnanosti

· ovlivnit úroveň cenové hladiny

à dosáhneme toho bezprostředními cíly a jejich naplněním, které je důležité k naplnění cílů konečných pro lepší zítřek

· ovlivnění úrovně úrokové míry

· ovlivnění množství peněz v oběhu

- změní-li se úroková míra, tak se změní investice, výdaje domácností à změní se Y, P

- zvýšení úrokové míry způsobí útlum ekonomického růstu

­MS à i¯ à ­I,C à ­AD à ­Y a zaměstnanosti, ­P

Nástroje měnové politiky

a) přímé (administrativní)

· regulace investičních úvěrů (pravidla půjčování firmám, doba splatnosti, na co je třeba souhlas státního orgánu?)

· regulace spotřebitelských úvěrů (stát vydává zákony, nařízení, vyhlášky, aby se nepůjčovalo – bonita klienta, maximální doba splatnosti)

b) nepřímé (tržní)

- jde o to použít nástroje blízké trhu a pak nechat působit trh samotný

· politika povinných minimálních rezerv (Kolik si banky musejí ponechat peněz?)

· operace na volném trhu (centrální banka vstupuje na trh peněz jako AS, AD, čímž zvyšuje AS nebo AD po penězích)

· diskontní politika (diskontní sazba je úrok, za který si komerční banky půjčují od bank centrálních)

Žádné komentáře:

Okomentovat