Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přednáška č. 2

Ekonomické aspekty jakosti


Proč je měříme?
- abychom mohli jakost neustále zvyšovat
- výrobek je třeba vylepšovat tak, aby co nejlépe splňoval požadavky spotřebitele
- náklady z nedisponibility – kdy je výrobek neschopný provozu = prostoje, náklady na zavedení náhradního scénáře, apod.
- efekty u výrobce:
- zvýšení jakosti ® snížení nákladů : úspory materiálu, energií, lépe využitý strojový čas, pracovní doba, zvýšení zisku při neměnné ceně
- efekty u zákazníka:
- za stejnou cenu získá jakostnější výrobek
- snížení nákladů na provoz, údržbu a opravy
- snížení ztrát z nedisponibility, ze zmetků
- neshodný výrobek: neodpovídá normám, ale lze jej opravit
- zmetek – je vyhozen nebo jde na recyklaci
- národohospodářská oblast: dojde k vyššímu využití energetických zdrojů

Žádné komentáře:

Okomentovat