Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

I mistři patří k managementu

· Dřívější důraz na kvantitativní ukazatele se posunuje ke kvalitativním, jinak by firma na trhu neuspěla.

· Mění se i přístup k podřízeným – od sankcionování za nedostatky, k pozitivnímu vedení lidí a k jejich motivaci.

· Zvýšené nároky na mistry se musí projevovat i v jejich ocenění.

· Investovat do vzdělání mistra se často považuje za zbytečné. Avšak progresivní firmy musí klást důraz na jejich soustavný a koncepční personální rozvoj.

· Jde též o přechod od orientace na plnění direktivních příkazů, k orientaci na zákazníka (vnitřního i vnějšího).

· S přechodem od mistra k supervizorovi se mění i jeho prestiž. Ta byla v době klasika českého managementu Tomáše Bati velmi vysoká. Socialismus naopak přinesl nízké ocenění práce mistrů a jejich výběr se řídil dle jiných kritérií než způsobilostí.

Þ Je třeba obnovit význam a postavení mistra, aby oslovení „pan mistr“ mělo zvuk nejen v podniku, ale i v jeho bydlišti.

Žádné komentáře:

Okomentovat