Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tři základní činnosti ekonomických jakostí:

· monitoring nákladů
· monitoring přínosů
· tvorba cen
- monitoring nákladů:
- lze zjistit velikost ztrát z nedostatků, oblasti celkových nákladů, ukazatele účinnosti systému jakosti
- monitoring efektů:
- vliv jakosti na výsledky podnikání (výši zisku, tržby, náklady, ukazatele rentability)
- přínosy lze kvantifikovat
- lze nalézt výkony, které jsou nositeli prosperity
- vhodná základna pro tvorbu cen
- určit optimální hladinu jakosti (konflikt mezi cenou a jakostí)

Monitoring nákladů
Výrobce:
dle Evropské organizace
náklady = výdaje vynaložené výrobcem a spojené s prevencí, hodnocením a vadami,
aby bylo dosaženo požadavků jakosti v průběhu marketingového vývoje,
zásobování, výroby, instalace a užití
Modely: PAF, procesních nákladů, Taguchiho ztrátová funkce

Žádné komentáře:

Okomentovat