Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Analýza rizik, které mohou potkat právě naší firmu!

· Musíme odhadnout jaký je stupeň jejich pravděpodobnosti – časový úsek, kdy se posuzuje krize – zatím v praxi se vychází z časového období 5-ti let a určujeme kolikrát se v tomto období mohou krize opakovat a jaký může mít účinek na chod firmy.

Krizová matice (K. Winteling)
Pravděpodobnost vzniku
v definovaném čase
vysoká

střední

nízká

negativní
ohrožující existenci
zničující

Účinky na organizaci

Sice se má za to, že krizový management v ČR není – neexistuje a teprve se zavádí, ale ve skutečnosti je a byl (např. požární řád je výsledkem prevence krize). Z toho vyplývá, že krizový management je v určitých úsecích činnosti podniků zaveden a používá se – toto samozřejmě závisí na charakteru podniku.

Žádné komentáře:

Okomentovat