Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Management II. – 9. přednáška

KONTROLA A KVALITA

Kontrola není pouze záležitost ryze technická – zjištění (změření) okamžitého stavu, ale jde o proces různých činností. Nekončí tím, že něco vyhodnotíme, že se něco odchýlilo (špatný rozměr), ale musí následovat přijímání opatření k nápravě.

Controlling = kontrola v současnosti proniká do všech oblastí činnosti podniku, má pomáhat podnikovému managementu při:
1) analýze a hodnocení stavu,
2) získání informací o tom, kde se podnik nachází a jak plní cíle, a to jak v podnikových útvarech, tak procesech,
3) vytyčování kritických faktorů, které jsou překážkou plnění strategických záměrů.

Nositelem kontrolní činnosti jsou kontroléři, kteří tento proces kontroly provádějí, avšak podklady všech zjištění včetně návrhu na řešení předávají manažerovi. Manažer na základě těchto návrhu na řešení se rozhodne, které toto řešení bude realizováno a vydá příkaz. Avšak nosným prvkem v procesu controllingu je manažer a jeho odpovědnost.

Základem každého podniku jsou jeho výroky a služby a celý chod v jakostním (kvalitním) provedení.

Normy (ISO, ČSN, apod.) orientují podnik určitým způsobem, jak má vypadat management jakosti. ISO normy jsou vydávány mezinárodní organizací pro jakost a mají po jejich splnění podnikem říci, že jeho výrobky a služby mají trvalou a dlouhodobou kvalitu. Při splnění certifikačních podmínek dle ISO firma získá certifikát.

Žádné komentáře:

Okomentovat