Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Účinky na organizaci

T: omezení rizika (shorting)
A: alternativní plány
O: odstranění rizika

Realizace krizové strategie
Pokud budeme odstraňovat ohniska krizí, není možné toto směšovat pouze se záležitostmi, které ohrožují organizaci.

= odstraňování, zbavování se rizik

Jsou ale záležitosti, kdy se rizika snažíme eliminovat, protože je nelze odstranit (vyloučit) úplně. To spočívá především v tom, že se udělají takové opatření, aby se předešlo riziku. De facto se jedná o prevenci, kdy přijímáme tzv. preventivní rizikové plány.

Zvládání krize = v případě, že již krize propukne, musí management podniknout určité kroky při likvidaci této vzniklé krize.

Zásadní kroky:
1) okamžitě jmenovat 1 odpovědného pracovníka, který bude řídit nastalou krizovou situaci
2) pro tohoto pracovníka musíme jmenovat podpůrný tým
3) všichni členové týmu jsou tím oproštěni od ostatních úkolů
4) je nezbytně nutné zajistit rychlý tok informací, připravit, poskytnout vybavení pro likvidaci havárie
5) při větších krizích je nezbytné poskytnout informace veřejnosti

Úkoly krizového manažera
Jeho posláním je ochrana vlastnictví podniku a to v jasně stanoveném ekonomickém rámci. Tzn. že nejen identifikuje rizika, ale v maximální míře se zaměří na jejich omezení a předvídání.

Žádné komentáře:

Okomentovat