Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Strategie prosperity (doba vrcholu firmy)

· v této fázi je důležité, aby byl zachován dosavadní top management, který je kompetentní pro přípravu této fáze a který ji realizuje
· podmínkou je vytvoření kvalitního podnikatelského záměru a to takového, aby převyšoval dosavadní efekty chodu podniku
· v této fázi jsou důležité rychlá, stálá a jasná rozhodnutí
· v této fázi by měla existovat centralizace řízení
· důležité je co nejkratší linie komunikace
· v této fázi je nezbytně nutná vysoká motivace pracovníků
· zintenzivnění práce se zákazníkem, dodavateli, veřejností, aby podnik získal jejich podporu

1. strategie sanace (doba, kdy klesají tržby a výkonnost podniku)
· vedení začíná uplatňovat záležitosti co nejrychlejšího snižování nákladů
· je potřeba si uvědomit, že k tomu, aby vše dobře dopadlo, je nutná změna vedení, toho, které do této krizové doby nedokázalo firmu uvést k prosperitě
· opět je důležitý podnikatelský záměr, který by měl navazovat – reakce na nastalé změny – zeštíhlování
· centralizované řízení, každá změna, která se musí uskutečnit musí být pevně vedena
· rychlá a jasná rozhodnutí
· zaměřit se na trvalý rozvoj a posilovaní inovace
· vysoká motivace pracovníků a spolupráce se zákazníky, dodavateli, veřejností

2. strategie znovuzrození (v době, kdy se podnik blíží k bankrotu)
· v každém případě musí být vyměněno vedení podniku
· jinak další výše uvedené body zůstávají shodné

Žádné komentáře:

Okomentovat